ส่วนประกอบของโปรแกรม

ในบทความนี้เราจะมารู้ถึงส่วนประกอบต่างของโปรแกรม Ulead Video Studio 11เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดต่อวิดีโอต่อไป
เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ทำการเปิดโปรแกรม Ulead Video Studio 11 ขี้นมาโดยดังภาพ

เมื่อเข้าสูโปรแกรมจะเจอหน้าต่าง ให้เลือกว่าคุณต้องการตัดต่อวิดีโอแบบไหน ในกรณีนี้ให้เลือกหัวข้อแรก Video Studio Editor เพื่อทำการตัดต่อวิดีโอแบบปกติ

เมื่อเปิดเข้าไปจะเจอกับหน้าจอการทำงานของโปรแกรม Ulead Video Studio 11 ดังนี้

หมายเลข 1 เป็นส่วนแท็บการทำงานหรือเรียกว่า step panel มีทั้งหมด 7 ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ Capture ไปจนถึง Share เป็นส่วนที่ให้เราทำงานเป็นขั้นตอนจากซ้ายไปขวา เพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น การทำงานเมื่อคลิกเลือกที่แท็บใดแล้วก็จะเป็นการทำงานในเรื่องนั้นๆเช่น Editก็จะเป็นการทำงานในเรื่องของการเพิ่มไฟล์ต่างๆเข้ามาในโปรแกรมสำหรับการตัดต่อเช่น ไฟล์วิดีโอ ภาพ เสียง เป็นต้น
หมายเลข 2 เป็นคำสั่ง Menu Bar คำสั่งที่ใช้บ่อยก็เช่น การเปิดไฟล์ การบันทึกไฟล์ การลบ copy ไฟล์ เป็นต้น
หมายเลข 3 เป็นส่วนของ Library เป็นส่วนเก็บไฟล์ต่างๆที่เราจะนำมาใช้ในการตัดต่อ เช่น วิดีโอ ภาพ เสียง รวมถึง effect ต่างๆในส่วนไฟล์ที่นำเข้ามาไว้ในส่วน Library จะยังไม่ถูกใช้งาน จนกว่าเราจะลากไปไว้ในส่วนของ Timeline คือส่วนที่ 6
หมายเลข 4 เป็นหน้าต่างการแสดงผลและส่วนควบคุม เป็นส่วนที่ใช้เปิดดูตัวอย่างของวิดีโอที่เรากำลังทำการตัดต่อ หรือ Preview ดูสิ่งที่เรากำลังเลือก และส่วนควบคุมที่อยู่ด้านล่างใช้ควบการแสดงผล เช่น เล่น หยุด เป็นต้น
หมายเลข 5 ส่วนส่วน Option panel เป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับค่าของสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่ ณ เวลานั้น เช่น กำหนดค่าเสียง กำหนดค่า Title เป็นต้น
หมายเลข 6 เป็นพื้นที่การทำงาน Timeline เป็นพื้นที่ที่ใช้นำวิดีโอมาเรียงต่อกัน การแก้ไขวิดีโอ การใส่เสียง การตัดวิดีโอ ก็ทำในส่วนนี้ และส่วนนี้ยังแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ StoryBoard view ,Timeline view และ Audio view
เป็นการอธิบายส่วนประกอบอย่างคร่าวๆ ในบทความต่อๆไปเราจะมาดูการทำงานแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การนำวิดีโอเข้ามาใช้งานตัดต่อ จนถึงการนำวิดีโอออกไปใช้งานได้..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://uleadguide.blogspot.com/2011/09/ulead-video-studio-11.html

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s